LEGISLATIA IN CONSTRUCTII:

LEGE nr. 264/2011
pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi

Publicat in Monitorul Oficial la data: 12 decembrie 2011

 •  

 

LEGE nr. 269/2011
pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 09 decembrie 2011

 •  

 

LEGE nr. 279/2011
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 09 decembrie 2011

 •  

 

LEGE nr. 221/2011
pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Publicat in Monitorul Oficial la data: 02 decembrie 2011

 •  

 

ORDIN nr. 231/2011
pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerinţele tehnice generale şi condiţiile pentru introducerea pe piaţăa mijloacelor de apărare împotriva incendiilor

Publicat in Monitorul Oficial la data: 26 octombrie 2011

 •  

 

ORDIN nr. 1044364/2011
pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnicăa expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie

Publicat in Monitorul Oficial la data: 11 octombrie 2011

 •  

 

Regulament
privind avizarea tehnicăa expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie

Publicat in Monitorul Oficial la data: 11 octombrie 2011

 •  

 

Ordin nr. 2389/2011
pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitara a controlului de stat pentru supravegherea pietei produselor pentru constructii - PC 001

Publicat in Monitorul Oficial la data: 19 septembrie 2011

 •  

 

Ordonanta Guvernului 16/2011
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

Publicat in Monitorul Oficial la data: 29 august 2011

 •  

 

Lege nr. 153/2011
privind masurile de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

Publicat in Monitorul Oficial la data: 11 iulie 2011

 •  

 

Lege nr. 376/2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 13 octombrie 2010

 •  

 

Ordin nr. 839/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 23 noiembrie 2009

 •  

 

Lege nr. 261/2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 16 iulie 2009

 •  

 

Ordonanta de urgenta nr. 214/2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 16 decembrie 2008

 •  

 

Lege nr. 481/2004
privind protectia civila

Publicat in Monitorul Oficial la data: 22 iulie 2008

 •  

 

Hotarare nr. 28/2008
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 22 ianuarie 2008

 •  

 

Hotarare nr. 1303/2007
pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994

Publicat in Monitorul Oficial la data: 31 octombrie 2007

 •  

 

Ordonanta de urgenta nr. 114/2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Publicat in Monitorul Oficial la data: 22 octombrie 2007

 •  

 

Ordonanta de urgenta nr. 114/2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Publicat in Monitorul Oficial la data: 22 octombrie 2007

 •  

 

Ordin nr. 691/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor

Publicat in Monitorul Oficial la data: 12 octombrie 2007

 •  

 

Regulament
de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania

Publicat in Monitorul Oficial la data: 02 iulie 2007

 •  

 

Codul deontologic
al profesiei de arhitect

Publicat in Monitorul Oficial la data: 02 iulie 2007

 •  

 

Lege nr. 168/2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Publicat in Monitorul Oficial la data: 18 iunie 2007

 •  

 

Lege nr. 123/2007
pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 09 mai 2007

 •  

 

Lege nr. 117/2007
pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 07 mai 2007

 •  

 

Ordin nr. 163/2007
pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

Publicat in Monitorul Oficial la data: 29 martie 2007

 •  

 

Ordin nr. 130/2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

Publicat in Monitorul Oficial la data: 05 februarie 2007

 •  

 

Hotarare nr. 1739/2006
pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Publicat in Monitorul Oficial la data: 13 decembrie 2006

 •  

 

Lege nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice

Publicat in Monitorul Oficial la data: 20 noiembrie 2006

 •  

 

Lege nr. 307/2006
privind apararea impotriva incendiilor

Publicat in Monitorul Oficial la data: 21 iulie 2006

 •  

 

Lege nr. 307/2006
privind apararea impotriva incendiilor

Publicat in Monitorul Oficial la data: 21 iulie 2006

 •  

 

Lege nr. 289/2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Publicat in Monitorul Oficial la data: 13 iulie 2006

 •  

 

Lege nr. 265/2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Publicat in Monitorul Oficial la data: 06 iulie 2006

 •  

 

Lege nr. 265/2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Publicat in Monitorul Oficial la data: 06 iulie 2006

 •  

 

Hotarare nr. 267/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata

Publicat in Monitorul Oficial la data: 27 martie 2006

 •  

 

Hotararea nr. 300/ 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Publicat in Monitorul Oficial la data: 21 martie 2006

 •  

 

Lege nr. 52/2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 16 martie 2006

 •  

 

Hotarare nr. 37/2006
privind modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda

Publicat in Monitorul Oficial la data: 19 ianuarie 2006

 •  

 

Ordonanta de urgenta nr. 195/2005
privind protectia mediului

Publicat in Monitorul Oficial la data: 30 decembrie 2005

 •  

 

Ordonanta de urgenta nr. 195/2005
privind protectia mediului

Publicat in Monitorul Oficial la data: 30 decembrie 2005

 •  

 

Lege nr. 372/2005
privind performanta energetica a cladirilor

Publicat in Monitorul Oficial la data: 19 decembrie 2005

 •  

 

Hotarare nr. 560/2005
pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda

Publicat in Monitorul Oficial la data: 21 iunie 2005

 •  

 

Lege nr. 119/2005
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 16 mai 2005

 •  

 

Lege nr. 464/2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Publicat in Monitorul Oficial la data: 12 noiembrie 2004

 •  

 

Lege nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 13 octombrie 2004

 •  

 

Ordonanta nr. 69/2004
pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Publicat in Monitorul Oficial la data: 24 august 2004

 •  

 

Lege nr. 184/2001
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Publicat in Monitorul Oficial la data: 23 august 2004

 •  

 

Ordin nr. 562/2003
pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Metodologie de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)"

Publicat in Monitorul Oficial la data: 11 februarie 2004

 •  

 

Ordin nr. 1010/2003
pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale", indicativ MP-031-03

Publicat in Monitorul Oficial la data: 22 decembrie 2003

 •  

 

Hotarare nr. 525/1996 (r1)
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

Publicat in Monitorul Oficial la data: 27 noiembrie 2002

 •  

 

Lege nr. 587/2002
pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 12 noiembrie 2002

 •  

 

Lege nr. 451/2002
pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000

Publicat in Monitorul Oficial la data: 23 iulie 2002

 •  

 

Lege nr. 564/2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

Publicat in Monitorul Oficial la data: 01 noiembrie 2001

 •  

 

Lege nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Publicat in Monitorul Oficial la data: 10 iulie 2001

 •  

 

Lege nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Publicat in Monitorul Oficial la data: 10 iulie 2001

 •  

 

Hotarare nr. 584/2001
privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban

Publicat in Monitorul Oficial la data: 30 iunie 2001

 •  

 

Ordin nr. 176/2000
pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000

Publicat in Monitorul Oficial la data: 25 august 2000

 •  

 

Ordin nr. 37/2000
pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic de detaliu", Indicativ: G M 009 - 2000

Publicat in Monitorul Oficial la data: 25 iulie 2000

 •  

 

Lege nr. 5/2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate

Publicat in Monitorul Oficial la data: 12 aprilie 2000

 •  

 

Ordin nr. 13/1999
pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99

Publicat in Monitorul Oficial la data: 30 aprilie 1999

 •  

 

Hotarare nr. 766/1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 10 decembrie 1997

 •  

 

Lege nr. 157/1997
privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985

Publicat in Monitorul Oficial la data: 13 octombrie 1997

 •  

 

Hotarare nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

Publicat in Monitorul Oficial la data: 11 decembrie 1995

 •  

 

Lege nr. 10/1995
privind calitatea in constructii

Publicat in Monitorul Oficial la data: 24 ianuarie 1995

 •  

 

Hotarare nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Publicat in Monitorul Oficial la data: 28 iulie 1994